skip to Main Content

De kracht van telefonische marktbenadering

In de dynamische wereld van B2B-marketing zetten bedrijven verschillende benaderingen, zoals social selling, account-based marketing en telefonische marktbenadering in om aan klanten te komen. Social selling richt zich op het gebruik van sociale media om relaties op te bouwen en waarde te leveren voordat er daadwerkelijk een product/dienst wordt verkocht. Door relaties op te bouwen met prospects via social media kanalen kan dit ervoor zorgen dat prospects vertrouwen krijgen in het bedrijf. Daarnaast is account-based marketing gericht op het creëren van gepersonaliseerde campagnes voor specifieke doelgroepen. Het voordeel daarvan is dat je bedrijf minder KPI’s hoeft bij te houden aangezien account-based marketing erg gericht is op de beslishebber. Telefonische marktbenadering spreekt voor zich en is het ook een effectieve strategie om nieuwe klanten te werven. In dit blog worden er drie voordelen gegeven van telefonische marktbenadering die vandaag de dag nog steeds relevant zijn en worden die voordelen vergeleken met social selling en account-based marketing. 

1. Directe inhoudelijke gesprekken met prospects

Telefonische marktbenadering biedt de mogelijkheid tot directe interactie met je potentiële klanten. Wanneer je direct het inhoudelijke gesprek aangaat met de prospect kun je meteen identificeren of er behoefte is naar een bepaald product/dienst. Hierdoor kun je als bedrijf beter inzicht krijgen in de markt, zodat je daarop kan inspelen in je markt-salesstrategie. Voor bijvoorbeeld startups is telefonische marktbenadering in vergelijking met social selling en account-based marketing een handige manier om sneller prospects te bereiken en marktinzichten te verkrijgen. Je krijgt immers sneller feedback op jouw propositie en unique selling points als je de telefoon pakt en gewoon eens belt dan te wachten totdat klanten jouw bedrijf benaderen.  

2. Structureel contact zorgt voor snellere onderstroom van potentiële klanten 

Een cruciaal aspect van telefonische marktbenadering is om als bedrijf structureel contact op te bouwen met je doelmarkt. Het heeft dus geen effect om zo nu en dan eens te bellen met prospects. Pas als je er een wekelijkse taak van maakt, zal je bedrijf gewenste resultaten gaan zien en kan telefonische marktbenadering leiden tot new business. Het is dus noodzakelijk om prioriteit te geven aan telefonische marktbenadering. Daarentegen richt account-based marketing zich vooral op het aantrekken van klanten via gepersonaliseerde campagnes en social selling op het ontwikkelen van duurzame klantrelaties via sociale media kanalen. Beide strategieën kunnen een kostbare langdurige investering zijn, voordat ze gewenste resultaten opleveren. Met telefonische marktbenadering kun je met de juiste product-marktcombinatie en een goed salesplan ten opzichte van account-based marketing en social selling sneller starten. Door je klantrelaties vervolgens te onderhouden, kun je een betere onderstroom van potentiële klanten krijgen.  

Het is belangrijk om een onderstroom aan potentiële klanten te hebben. In tijden van een krappe arbeidsmarkt kan het vooral een uitdaging zijn om prioriteit te geven aan saleswerkzaamheden aangezien de focus in jullie bedrijf dan kan liggen op het verkrijgen van nieuwe werknemers om de hoge werkdruk in de organisatie te kunnen verminderen. Hierdoor kunnen saleswerkzaamheden, zoals telefonische marktbenadering op een lager pitje komen te staan. Hierdoor blijft de onderstroom van potentiële klanten een tijdje uit wat op lange termijn ervoor kan zorgen dat jullie niet genoeg klanten hebben met alle gevolgen van dien. Het is dus van belang om naast account-based marketing ook gebruik te maken van telefonische marktbenadering.

3. Bereiken van onbekende doelgroepen

Telefonische marktbenadering is effectief wanneer je specifieke doelgroepen en/of nieuwe markten wil bereiken die je mogelijk niet kunt identificeren of bereiken via social selling of account-based marketing. Bij social selling kan het lastig zijn om die specifieke/nieuwe doelgroepen te benaderen waarbij je niet weet op welke kanalen die doelgroepen zich nog meer bevinden. Bovendien is het makkelijker om bepaalde doelgroepen die zich niet online bevinden eens te bellen. Eveneens geldt dat voor account-based marketing. In dat soort situaties is het dan waardevol om telefonische markbenadering toe te passen. Door die doelgroep(en) telefonisch te benaderen, kun je er vrij snel achterkomen of er op die markt(en) kansen voor jouw bedrijf liggen.   

Lees ook: ‘Hallo, bent u er nog?’ Twee belangrijke gesprekstechnieken uitgelegd

4. Conclusie

Telefonische marktbenadering zorgt, in vergelijking met social selling en account-based marketing, voor directe inhoudelijke gesprekken, een onderstroom van potentiële klanten en voor het bereiken van onbekende doelgroepen die zich niet of weinig bevinden op social media kanalen. Dat neemt niet weg dat social selling en account-based marketing effectief ingezet kunnen worden. Zo kan telefonische marktbenadering een handige aanvulling zijn op account-based marketing. Prospects zijn immers al warmer dan bij koude telefonische marktbenadering, waardoor het realiseren van een klik en de kans op new business makkelijker kan verlopen. Mocht je echter tegen verschillende knelpunten aanlopen tijdens het inzetten van de bovenstaande genoemde marketing- en saleswerkzaamheden, waardoor je salesproces niet soepel verloopt dan kan het waardevol zijn om eens te kijken naar een externe partij. Wij als FindBusiness helpen organisaties met structuur aanbrengen in hun sales funnel door middel van telefonische marktbenadering. Benieuwd geworden naar hoe wij precies te werk gaan? Neem dan even contact met ons op voor een kennismaking. 

Over FindBusiness

FindBusiness is specialist op het gebied van kwalitatieve leadgeneratie en sales funnel management. Hierbij ligt de nadruk op leadgeneratie voor bedrijven met een langlopend verkoopproces en een complex product of dienst. Wil je advies over (telefonische) leadgeneratie en overweeg je acquisitie uit te besteden? Kom dan zeker eens binnenlopen in ons gezellige kantoor in Eindhoven voor advies of bel naar 040-7820181.

Inci FB

Inçi Emanuels
Inçi is specialist op het gebied van leadgeneratie en telefonische marketing.

Meer weten over onze diensten op het gebied van B2B Leadgeneratie? 

Back To Top